Demografický přechod a Evropa

E-learningový kurz

Vážení čtenáři, vítám Vás na stránkách věnovaných popisu demografického přechodu v evropském kontextu. Tyto stránky se postupně vyvíjejí jako e-learningový doprovod k psané diplomové bakalářské práci. Cílem tohoto projektu je přiblížit všem zájemcům problematiku teoretického i praktického rámce značných demografických změn, ke kterým došlo v Evropě v uplynulých zhruba dvou staletích, společně s praktickými příklady demografických inovací.

Předpokladem plného využití možností tohoto e-learningu je znalost angličtiny, neboť demografie je vědou se silnou zastoupením právě tohoto jazyka. Nicméně i bez znalosti cizího jazyka lze kurz bez problémů absolvovat. Většina linek na časopisecké články je pak dostupná pouze přes univerzitní IP. S textem jsou spojeny úkoly, které vyžadují spíše konstruktivní myšlení než příliš konkrétní znalost tématu.

Příjemné surfování přeje Jiří Chlubný

Obsah e-learningu:

Úvod

Definice pojmu

První fáze demografického přechodu

-         text

 -         teorie tzv. Hajnalovy linie

-         demografické krize

-         populační vývoj světa a území dnešní ČR během první fáze demografického přechodu

-         Malthus a jeho populační teorie

Druhá fáze demografického přechodu

-         text

-        populační vývoj světa a území dnešní ČR během druhé fáze demografického přechodu

Třetí fáze demografického přechodu

-         text

-         vliv urbanizace na kojeneckou úmrtnost

-         zvýšená role ženy a pokles porodnosti

-         populační vývoj světa a území dnešní ČR během třetí fáze demografického přechodu

-         princetonský projekt a jeho kritika teorie demografického přechodu

-         migrace a její vliv na evropské obyvatelstvo

Čtvrtá fáze demografického přechodu

-         text

Závěr

Shrnutí

Powerpointová prezentace k tématu

Anotace, klíčová slova (cz,eng)

Literatura

Stáhnout celou diplomovou práci